wat werkt al wel

Stel je hebt een lastig probleem…

Wat heb je dan liever: een effectieve oplossing zonder diagnose of een diagnose zonder effectieve oplossing? Dit lijkt een hypothetische vraag en toch is dit de dagelijkse praktijk.

In onze maatschappij zijn wij gewend aan een probleemgerichte mindset: eerst het probleem analyseren en de diagnose stellen en daarna (hopelijk) oplossen. Dit is heel effectief bij technische en medische problemen. Maar bij mensen in interactie met anderen werkt dit vaak averechts. De oorzaak van het probleem is onvindbaar, te complex, of simpelweg onveranderlijk. Deze problemen worden zelden opgelost door de oorzaken ervan op te sporen.

Het is zinvoller om direct de aandacht te richten op het construeren van oplossingen dan op het analyseren en doorleven van problemen. En daarbij zijn snelle veranderingen vaak mogelijk! Alleen is er een andere manier van denken nodig. En daarmee een andere manier van waarnemen en bevragen. De oplossingsgerichte benadering werkt vanuit een totaal ander paradigma dan wij gewend zijn. De vraag is niet: wat gaat er mis, wat werkt er niet, wat ontbreekt er? Nee, de vragen zijn: wat gaat er goed, wat werkt al wel en wat is er al aanwezig?